blog

Meer bewegen & minder zitten

Joan Boelens over het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Onderzoek heeft aangetoond dat we teveel zitten, met name jongeren tussen 12 en 20 jaar. Gemiddeld zelfs 10,4 uur per dag. Kom dus in beweging!

Luister hier naar een interview met Joan Boelens over de uitkomsten van het onderzoek en ideeën om jongeren meer in beweging te krijgen.