Compensatieregeling contributie

<English below>

Compensatieregeling januari 2021

Bewegingscentrum Leeuwarden is na de verlenging van de lock-down nog altijd gesloten. Onduidelijk is wanneer de heropening mogelijk is, daarom wordt een nieuwe compensatieregeling aangeboden die geldig is tot de heropening. Bewegingscentrum Leeuwarden heeft de volgende keuze opties in het kader van de compensatieregeling januari 2021.

Keuzes;

 • Optie A: Volledige steun voor BCL! – Ik blijf mijn contributie volledig betalen, totdat BCL weer kan heropenen. Daarnaast ontvang ik graag een voucher om iemand 1 maand gratis cadeau te doen!
 • Optie B: 50/50 – We zitten allemaal ongewild in deze situatie, we delen de consequenties daarvan. Ik blijf tot de heropening de helft van mijn contributie betalen en steun daarmee BCL!
 • Optie C: volledige compensatie
  • Optie C1: Betaal je maandelijks? We deactiveren je maandelijkse incasso totdat we onze faciliteiten mogen heropenen. De einddatum van je abonnement wordt opgeschoven met de periode van sluiting.
  • Optie C2: Heb je jouw contributie volledig vooruitbetaald? Dan verlengen we je abonnement met de periode van sluiting tussen 19 januari 2021 en de heropening van BCL. Bij het maken van deze keuze ontvang je van onze administratie een bevestiging én de nieuwe einddatum van je abonnement.

Aanvullende informatie;

 • Je kunt je keuze doorgeven voor 1 februari 2021 i.v.m. de incassobatch van februari 2021.
 • Heb je vragen met betrekking tot deze regeling? Neem dan contact op met onze administratie (ledenadmin@bewegingscentrumleeuwarden.nl).

Keuzeformulier


Choice options compensation Bewegingscentrum Leeuwarden

Compensation January 2021

Bewegingscentrum Leeuwarden is still closed after the extension of the lockdown. It is unclear when the reopening is possible, so we offer a new compensation that is valid until the reopening. Bewegingscentrum Leeuwarden has the following options regarding the compensation.

Choices;

 • Option A: Full support for BCL! – I will continue to pay my membership fee until BCL can reopen. In addition, i would like to receive a voucher to give someone 1 month for free.
 • Option B: 50/50 – We are all in the same situation, we share the consequences. I will continue to pay half of my membership fee until the reopening.
 • Option C: Full compensation.
  C1: Do you pay monthly? We deactive your monthly payment until we are open again. The end date of your subscription is postponed by the period of closure.
  C2: Have you payed in advance? Then we will extend your membership fort he period of closure between January 19th 2021 and the reopening of BCL. When you make this choice, you will receive a confirmation from our administration and the new end date of your membership.

Extra information:

Choice form

Gewoon eens proberen?

Gewoon eens proberen?

Meld je nu aan voor een proefles

Sending